Search form

MARCOS 14:30

30Wɨnets Jesús ja ñɨma̱a̱jyøø:

―Janch mets ɨdøꞌøn nnøjmɨ jøts ku ya̱mgoots ɨnet mnøꞌømt ku me kaꞌap xꞌijxyꞌaty, kaꞌanɨm tsa̱pnɨꞌa̱a̱w wyɨnaty myajtskꞌaya̱ꞌa̱xy ku mets ɨnet tɨgøøk ojk mwa̱ꞌa̱nt jadeꞌen jøts ku me kaꞌap xnɨja̱wɨ.