Search form

MARCOS 14:4

4Wɨnets ja ja̱a̱ꞌy yꞌa̱mbøjktøø pøn jam wyɨnaty wɨna̱a̱gɨndɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―¿Tigøjxp ku yø pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ jadeꞌen nugo tø wyɨndɨgøy?