Search form

MARCOS 14:44

44Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Judas wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ jøts ja tuꞌuk tpɨkta̱ꞌa̱kt ja ejxa̱ꞌa̱nɨn midi ja yꞌejxtɨp ku ja tkøya̱kt ja Jesús, yɨdeꞌen ja wyɨnaty tø wya̱ꞌa̱ñ:

―Pønɨ pøn øts ɨnet ndsuꞌkxpy, jaꞌ ɨdøꞌøn ja wyɨnaty; jaꞌats ɨdøꞌøn mma̱tstɨp, jøts ja xyiknøjkxtɨt ta̱ꞌtspikyꞌampy.