Search form

MARCOS 14:48

48Wɨnets ja Jesús tnɨma̱a̱y ja ja̱a̱ꞌy pøn ja wyɨnaty tø myachɨ.

―¿Ti mee xꞌejxnɨ ku xanɨmenɨdɨ ja kipy jøts ja tsujx? ¿Ti mee xꞌejxnɨ, maaꞌtspɨ, ku meets jadeꞌen xma̱tswa̱ꞌa̱ñ?