Search form

MARCOS 14:49

49Jabom jabom meets jam yꞌijty nyikꞌɨxpiky tsa̱ptøjkjotp, ¿ti kuts meets jam xkama̱jch? Paty ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t ɨxya̱m jadeꞌen yjaty kumɨ Dios kyajpxy jadeꞌen wa̱mp, ¿sudsoꞌampy ɨdøꞌøn ja kyatøꞌøt?