Search form

MARCOS 14:60

60Wɨnets ja teetywɨndsøn tyanaagyukɨyɨɨꞌñ jam mayja̱a̱ꞌyjotp, jøts ja tyiktɨɨy ja Jesús, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Kaꞌ ɨdøꞌøn mꞌadsøy? ¿Ti døꞌøn jadeꞌen myiktanɨꞌøøꞌnɨp?