Search form

MARCOS 14:61

61Xjats ja Jesús amøñɨ tyikꞌity, jeky ja nɨwɨneꞌenɨn kyidyimyꞌadsøøy. Wɨnets ja teetywɨndsøn ja ojts jadɨgojk tyɨɨbyikyɨyɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―¿Mets ɨdøꞌøn jaꞌ pøn Dios Teety pyɨkta̱a̱jky jøts mets mwɨndsønꞌa̱tt? ¿Mets ɨdøꞌøn ja Dios Teety mꞌUꞌnkꞌa̱jtɨp?