Search form

MARCOS 14:63

63Wɨnets ja teetywɨndsøn ja wyet køꞌøm ttakøꞌjtsɨyɨɨꞌñ ku ja yꞌojꞌaba̱jtɨyɨɨꞌñ, jaꞌ ɨdøꞌøn tyijpy ku tø ja jaaba̱a̱t yꞌojꞌamøꞌøty, xjats ja wya̱a̱ñ:

―¿Ti ejxpɨ ti nɨja̱ꞌwɨbɨ ja̱a̱ktsojkɨyɨp?