Search form

MARCOS 14:64

64Tøxɨ xmadowdɨ sa̱ tø wya̱ꞌa̱ñ ku ja Dios Teety yø tø twɨnga̱jpxnaxy; ¿sa̱ døꞌøn xja̱wɨdɨ ku jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ?

Wɨnets ja nɨdukɨꞌɨyɨ ttanɨka̱jpxtøø ja oꞌjkɨn.