Search form

MARCOS 14:65

65Jøts wɨna̱a̱gɨn jatyɨ tnɨdsujɨdøø, jatyɨ twɨnma̱jtstøø jøts ja ttseeꞌktøø, yɨdeꞌen ja wya̱nꞌadøꞌøtstɨ ku ja jadeꞌen ttundɨ:

―¡Najtsja̱wɨ pøn tø mgøxyɨ!

Jøts ja ta̱jk ja twɨngoxtɨ tjøpkoxtɨ awa̱ꞌa̱nꞌampy.