Search form

MARCOS 14:67

67jaꞌats ja ojts yꞌijxyɨyɨ ku ja jap wyɨnaty jønꞌajpy yjoꞌkxpiky, tøyɨm ja wyɨnaty wyɨnꞌejxnɨyɨ xjats ja yɨdeꞌen ñɨma̱a̱jyøø:

―Nayɨdeꞌen mets yꞌijty xpawɨdity ja Jesús ja Nazaretɨt ja̱a̱ꞌy, ¿kidi?