Search form

MARCOS 14:70

70Wɨnets ja Pedro ja kaꞌap tkupɨjky jadɨgojk. Waanɨ yꞌijty, xjats Pedro ja ja̱a̱ꞌy ñɨma̱a̱jyøø jadɨgojk pøn jam wyɨnatyɨ:

―Mets ɨnet mdyimyøøtwɨdijtpy yø Jesús; kumɨ Galileꞌɨt ja̱a̱ꞌy mets, jøts jadeꞌen me mgajpxy sa̱ yø kya̱jpxtɨ.