Search form

MARCOS 15:1

Ku ja Jesús twɨnguwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ ja Pilato

1Xjats ku xyɨɨjndya̱a̱ky, wɨnets ja teetywɨndsøn ñamyujkɨdøø møøt ja møja̱a̱ꞌdyøjktɨ, møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ, tukɨꞌɨyɨ wɨneꞌen ja tꞌadsøønɨdɨ ja kutujk jam tsa̱ptøjkjotp. Jøts ja ojts tyiknøjkxtɨ ja Jesús køwɨɨñ jam Pilato wyɨndum, jamts ja tkøya̱ktɨ.