Search form

MARCOS 15:14

14Xjats ja Pilato tnɨma̱a̱y ja mayja̱a̱ꞌy:

―¿Ti tundɨgøøꞌyɨn yø tø ttuñ, ti yø kyubatp?

Wɨnets ja tja̱a̱ktyimyikjɨna̱jxtøø, møkꞌampy ja yja̱a̱ktyimwya̱ndøø:

―¡Yikruspat!