Search form

MARCOS 15:28

28Janch ja̱jt ɨdøꞌøn ja jadeꞌen sa̱ jap nøkyɨjxpy wya̱ꞌa̱ñ, ku yɨdeꞌen wya̱ꞌa̱ñ: “Møøt ja yiktamɨmachoꞌowɨyɨɨꞌñ ja møj kaꞌøy ja̱a̱ꞌy.”