Search form

MARCOS 15:29

29Xjats ku døꞌøn ja ja̱a̱ꞌy jam ña̱xtɨ kruswemp, kaꞌap ja tjanchꞌømyɨga̱jpxtɨ, wyɨbejptɨp ja kyuba̱jk ja jam, jøts ja tnøjmɨdɨ:

―¡Jøj! Metsxɨ xijy tsa̱ptøjk myikɨda̱a̱py, jøts mets ja xijy jatyɨ kyɨdɨgøøk xøøw xyiktanaagyukɨgyojmɨ,