Search form

MARCOS 15:31

31Jadeꞌen ja ja̱a̱ꞌy wya̱ꞌa̱ndɨ, nayɨdeꞌen ja teetywɨndsøn wya̱mɨdɨ møøt ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ, yɨdeꞌen ja køꞌømyɨ ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―May abiky ja̱a̱ꞌy tø tyiknɨtsoꞌokꞌaty, jøts kaꞌap køꞌøm tjaty sudso ña̱nkñɨtsoꞌokꞌa̱tɨyɨt.