Search form

MARCOS 15:32

32Pønɨ ku net njanchꞌejxɨnt yø Israelɨt ja̱a̱ꞌy wyɨndsøn wyɨna̱kt jam kruswemp, wɨnet ɨnet njanchja̱ꞌwɨn jøts ku yø yjanchjaꞌajɨ ja Cristo.

Ja ja̱a̱ꞌyba̱a̱t ja kyaꞌømyɨga̱jpxøø pøn ja jam wyɨnaty møøt tø yjakruspety.