Search form

MARCOS 15:4

4Wɨnets ja Pilato tyiktɨɨy jadɨgojk, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y ja Jesús:

―¿Kaꞌap ɨdøꞌøn mꞌadsøy? ¡Ejx! Yikxon mjanchyiknɨꞌøønɨ. ¡Ejx! Ja pøky kawɨna̱kjøøjp myiktanɨꞌøønɨ.