Search form

MARCOS 15:42

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ñeꞌkx yikpɨkta̱a̱jky jap ooꞌkpɨ tsa̱a̱ jutjøtpy

42Xjats ku chuuꞌwɨyɨɨꞌñ ku ja pooꞌkxɨn xøøw wyɨnaty kyɨmjabom tpa̱a̱twa̱nɨ,