Search form

MARCOS 15:6

Ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ñɨdujkɨyɨɨꞌñ jøts ja yꞌookt

6Yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja Pilato wyɨnaty ja kostumbrɨ tmøøtꞌaty ku ja pa̱skɨ xøøw tpa̱a̱ty, wɨnets ja tyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsimy nɨduꞌugɨn ja tsumyja̱a̱ꞌy, pønɨ pøn ja mayja̱a̱ꞌy yikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsømwa̱ndɨp.