Search form

MARCOS 16:12

Ku ja Jesús ña̱nkyꞌejxøø jadɨgojk ma̱ wyɨnaty ja namajtsk pyabøjkpɨtøjk

12Xjats ku døꞌøn ja jadeꞌen yꞌukna̱jxy, wɨnets ja Jesús ña̱nkyꞌejxkojmɨyøø abiky tsoo ku wyɨnaty ja pyabøjkpɨtøjk namajtsk yøꞌødyɨ jam tuuꞌa̱m. Kaꞌap ɨdøꞌøn ja pyabøjkpɨtøjk yꞌejxkapyɨdɨ kumɨ wenk ɨdøꞌøn ja kyaxɨꞌjky.