Search form

MARCOS 16:14

Ku ja Jesús ttaguwa̱ꞌa̱nɨyɨɨꞌñ ja tunk ja pyabøjkpɨtøjk

14Waanɨ et xøøw ña̱jxy, xjats ja Jesús ña̱nkyꞌejxkojmɨyøø ku pyabøjkpɨtøjk ja jam wyɨnaty nɨmaktuꞌuk twɨndsøønɨdɨ ja kaabyajt; jamts ja møkꞌampy twɨnguga̱jpxɨyɨɨꞌñ jaꞌagøjxp ku ja nɨti janchja̱ꞌwɨn tkamøøtꞌa̱ttɨ ku ja jadɨneꞌen kyujuunɨdɨ, kumɨ kaꞌap ja wyɨnaty tø tjanchja̱wɨdɨ ku ja yiktukmadoodøø jøts ku ja Jesús wyɨnaty tø yikꞌixy, ku ja wyɨnaty tø jadɨgojk yjujkpyiky.