Search form

MARCOS 16:17

17Ja ja̱a̱ꞌy pøn øts xjanchja̱ꞌwɨdɨp, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ttuꞌundɨt øts køjxp: Yikpɨdsøꞌømdɨp jaꞌ ja mɨkuꞌ; kya̱jpxtɨp ja wenk ayuujk jaꞌ;