Search form

MARCOS 16:18

18pønɨ ayoꞌomba̱ttɨp jaꞌ, pønɨ tsuꞌutsɨdɨp jaꞌ ja tsa̱a̱ꞌñ adsuꞌjky, jøts pønɨ yꞌuuktɨp ja venenɨ jaꞌ, kaꞌap ɨdøꞌøn ja sa̱ yja̱ttɨt; jøts nayɨdeꞌen ku pama̱a̱ꞌy ja jaꞌayɨ tkønɨxa̱jtɨt, jatyɨ ja tyiktsoꞌoktɨt.