Search form

MARCOS 16:8

8Xjats ja chooꞌndøø jam møj tsa̱a̱ agujkp ma̱ Jesús ja wyɨnaty tø yikpɨkta̱ꞌa̱ky, jøts ja ñøjkxtøø. Jadiꞌiñɨ tsøꞌøgɨ ja yjantyyikmɨbejpnɨyɨdɨ jøts nɨpøn ja sa̱ tkanøjmɨdɨ, kumɨ jantyimchøꞌjkɨdɨp ja wyɨnaty.