Search form

MARCOS 2:12

12Xjats ja pama̱a̱ꞌy jatyɨ pyɨdɨꞌjky; ojts ja mya̱a̱bajt ja twejtsjɨꞌɨky, jøts ja jam choꞌonɨ mayja̱a̱ꞌyjotp. Paty ja ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ ñɨgyuma̱a̱p tja̱ꞌwɨdøø ku ja pama̱a̱ꞌy jadeꞌen myøkpɨjky, xjats ja Dios ja ttamøja̱ꞌwɨdøø, jøts ja wya̱ndøø:

―Nɨma̱ nɨwɨndinɨm jadeꞌen ngaꞌijxyɨndɨ.