Search form

MARCOS 2:15

15Xjats ja Jesús yikwa̱a̱y mɨgaabyɨ Leví tyøjkwɨndum, wɨnets ja yikugubajtpɨ yja̱ꞌtmɨdøø, møøt jaduꞌukpɨ ja̱a̱ꞌy pøn kyabadundɨp ja myɨguꞌuk chɨna̱a̱ꞌyɨn, jøts ja tuꞌugyɨ twɨnguwaꞌjtsɨdøø ja kaabyajt møøt ja Jesús jøts ja pyabøjkpɨtøjk; janch namay ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnatyɨ pøn ja Jesús pawɨdejtɨyɨp.