Search form

MARCOS 2:18

Ku ja Jesús yiktɨɨbyɨjky tigøjxp ku ja kyaꞌayuuꞌa̱ttɨ

18Tukꞌojk ɨdøꞌøn yja̱jty, ɨxam ɨdøꞌøn Juan Bautista pyabøjkpɨtøjk wyɨnaty yꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ møøt ja fariseotøjk, ayuuꞌa̱jttɨp ja jam wyɨnaty, Dios ɨdøꞌøn ja jadeꞌen wyɨndsøꞌjkɨdɨp, wɨnets ja ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn tnɨmendøø ja Jesús ma̱ ja wyɨnaty jøts ja ttɨɨbyøktɨ, yɨdeꞌen ja tnɨmaadyøø:

―¿Jadits ku Juan pyabøjkpɨtøjk yꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ jøts ja fariseotøjk nayɨdeꞌendɨ, kaꞌaxɨ ja kyaydɨ, jøts sudso mets yø mbabøjkpɨtøjk nayɨdeꞌen kyaꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ, sudso meets yja̱wɨ a̱mgujk jotkujk mgaydɨ? Kaꞌap meets yja̱wɨ ti xkumay.