Search form

MARCOS 2:19

19Jadeꞌen ja wya̱ndøø, xjats ja Jesús yɨdeꞌen yꞌadsøøy:

―¿Wɨna̱a̱k ojkɨmts meets jadeꞌen tø xꞌuktanɨꞌixy, wɨna̱a̱k ojk meets jadeꞌen tø xꞌuknɨja̱wɨ ku tøꞌøxñɨgaabyɨ tøꞌøxñɨꞌukpɨ tø yꞌukꞌayuuꞌa̱ttɨ ku ja jemya̱a̱ꞌy jam tø yja̱ꞌtnɨ? Kaꞌaxɨ jadeꞌen pøn yꞌayuuꞌaty, kaꞌap jadeꞌen pøn tø tꞌama̱a̱yꞌaty.