Search form

MARCOS 2:20

20Jaanɨm ɨdøꞌøn tɨy yjanchꞌama̱a̱yꞌa̱ttɨ pønɨ ku ja wyɨnaty tø yiktawɨnwa̱a̱dutnɨdɨ ja jemya̱a̱ꞌy, ja̱m ja jadeꞌen kyaydɨ a̱mgujk jotkujk jøts ja jemya̱a̱ꞌy ja myɨdsep ja oꞌjkɨn jatyɨ tyukꞌanøjkxɨyɨ. ¿Pønts jadeꞌen kidi yjotmayꞌøøky? ¿Sudso døꞌøn jotkujk nga̱a̱ꞌyɨnt nꞌuujkɨnt? Pø nayɨdeꞌenxɨ øts ɨdøꞌøn yø nbabøjkpɨtøjk ya̱m xja̱wɨdɨ ku nja̱a̱kya̱mꞌaty.