Search form

MARCOS 2:26

26Wɨnets ja ñøjkxtøø jap tsa̱ptøjkjøtpy ma̱ ja Abiatar jap wyɨnaty tyeetywɨndsønꞌaty, japts ja tꞌamɨdøøy ja tsa̱pkaaky midi ja Dios yjaꞌajtpy jap wyɨnaty. Jaꞌats ja ojts tkaydɨ midi kaꞌap kyutukyɨ jøts nugo ja̱a̱ꞌy ja tkaꞌadyɨt. ¿Jøts tiku døꞌøn ja jadeꞌen yꞌadɨɨjch pønɨ kaꞌadam ja jadeꞌen kyutukyɨ? ¿Tiku myɨguꞌuk ja nayɨdeꞌen ttuka̱a̱y ja tsa̱pkaaky, pønɨ jadeꞌendam ja kyutukyɨ jøts ja jaꞌayɨ tkaꞌadyɨt pøn teetyꞌa̱jttɨp?