Search form

MARCOS 2:27

27Nayɨ wa̱a̱n ja Jesús yɨdeꞌen:

―Jaꞌagøjxp ja pooꞌkxɨn xøøw yikpɨkta̱a̱jky jøts ja ja̱a̱ꞌy yikpudøkɨt, kidi jaꞌajɨp pooꞌkxɨn xøøw yiktanɨbɨkta̱a̱jkɨyɨɨꞌñ jøts ja̱a̱ꞌy nɨti kyɨdyimdyuꞌundɨt.