Search form

MARCOS 2:7

7“¿Ti yø ja̱a̱ꞌy jadeꞌen kyuwa̱ꞌa̱nɨp, sa̱ yjaty? ¿Tiku yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ? ¡Kaꞌap ɨdøꞌøn jadeꞌen yꞌøyɨ! ¿Pøn ja pøky ya̱ tꞌukmaaꞌkxp, kidi Diosɨp tuꞌugyɨ tmaaꞌkxp ja pøky?”