Search form

MARCOS 2:8

8Xjats ja Jesús ñɨja̱ꞌwɨp ja wa̱ꞌa̱ts ku ja ja̱a̱ꞌy jadeꞌen wyɨnaty wyɨnmaydɨ, wɨnets ja tnɨma̱a̱y:

―¿Tiku jadeꞌen nɨchøky mwɨnmaydɨ?