Search form

MARCOS 3:17

17jøts nay jam ja Jacobo wyɨnatyɨ møøt ja yꞌuch Juan, ja Zebedeo yꞌuna̱ꞌjk midi xøbajtøø Boanerges, jaꞌ ɨdøꞌøn tyijpy midi møk møk ja ja̱a̱ꞌy myɨga̱jpxtɨp ejxɨm ja anaaw pyɨjy, kaꞌap ɨdøꞌøn chøꞌøgɨdɨ;