Search form

MARCOS 3:2

2Jøts ja Jesús jam aꞌejxuky yꞌity, jaꞌ ja ja̱a̱ꞌy yꞌejxwa̱ndɨp pønɨ yꞌukyiktsøkpy ɨdøꞌøn ja ja̱a̱ꞌy ku pooꞌkxɨn xøøw, wɨnets ja jatyɨ tnɨꞌøønɨdɨt.