Search form

MARCOS 3:23

23Xjats ja Jesús twa̱a̱dsøøy ja ja̱a̱ꞌy, jøts ja ttukwɨnja̱wɨwya̱ꞌa̱ñ tuꞌuk ja madya̱ꞌa̱ky, paty ja wya̱ꞌa̱ñ:

―¿Sudso ndejɨnt mɨkuꞌ køꞌøm ña̱nkpyɨdsømɨyɨt aguwa̱nɨkøjxp?