Search form

MARCOS 3:24

24Jøts nayɨdeꞌen ku tuꞌuk ka̱jp ñawyaꞌkxyɨ, jøts ja tsep ttundɨ agøꞌømyɨ, kaꞌap ja ka̱jp jeky yꞌity, jatyɨ ja ja̱a̱ꞌy jadiꞌiñɨ ña̱nkyixyɨdɨ;