Search form

MARCOS 3:27

27’Nɨpøn mɨdsep jap jadiꞌiñɨ kyatøkɨ jap jotmøk ja̱a̱ꞌy tyøkjøtpy, kunɨm ja tkøwøøndɨt tpakwøøndɨt; wɨnetnɨmts ja tpøkøjxɨdɨt ja pyɨkta̱ꞌa̱ky. ¿Ti sudso øts yø ja̱a̱ꞌy jeexyɨp ja mɨkuꞌ ndukmajtstuꞌuty kuk øts ja mɨkuꞌ wɨndsøn jawyeen tø ngamɨmada̱ꞌa̱ky?