Search form

MARCOS 3:29

29jaꞌ nɨjuunɨ kyayikpojkpɨmaaꞌkxp pønɨ pøn tkaꞌøñɨga̱jpxp tkaꞌøñɨmadya̱kp ja Espíritu Santo, ejtp ja pyøky ja tmɨꞌity.