Search form

MARCOS 3:34

34Wɨnets ja twɨnꞌejxjɨꞌjky ja mayja̱a̱ꞌy, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Yøꞌ øts ɨdøꞌøn nda̱a̱kꞌajtpy, jøts yøꞌ øts ɨdøꞌøn nꞌuchꞌajtpy pøn øts ya̱ wɨngon xwɨndsɨnaadyɨp.