Search form

MARCOS 3:4

4Xjats ja Jesús ttɨɨbyɨjky ja ja̱a̱ꞌy pøn ja jam wyɨnaty aꞌejxujkɨyɨdɨp, yɨdeꞌen ja tnɨma̱a̱y:

―¿Midiꞌibɨ ɨxya̱m kutuky, ku ja̱a̱ꞌy nꞌødyuꞌunɨnt, uk ku ja̱a̱ꞌy ngaꞌødyuꞌunɨnt? ¿nyiknɨtsoojkɨmp ja ja̱a̱ꞌy, uk nyikꞌooꞌkɨmp ku pooꞌkxɨn xøøw, midiꞌibɨ øy?

Xjats ja ja̱a̱ꞌy amøñɨ yꞌettɨ, nɨpøn sa̱ kyawa̱ꞌa̱ñ.