Search form

MARCOS 3:7

Ja mayja̱a̱ꞌy pøn jam wyɨnatyɨ mejyꞌagøꞌøm

7Xjats ja Jesús chøøꞌñ, jøts ja pyabøjkpɨtøjk ja ojts tmøøtnijkxy jam mejyꞌagøꞌøm, wɨnets mayja̱a̱ꞌy ja pyanøjkxɨdøø pøn jam wyɨnaty Galilea kuga̱jpꞌa̱jttɨp.