Search form

MARCOS 4:10

Tigøjxp ɨdøꞌøn ja Jesús ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱kyøjxp ja yꞌɨxpøjkɨn tyaky

10Xjats ku ja mayja̱a̱ꞌy chooꞌndɨ, jøts ja Jesús jam tya̱a̱ñ, wɨnets ja tyiktøødɨ ja namakmajtsk pyabøjkpɨtøjk, jøts nay ja pyabøjkpɨtøjk pøn ja jam wyɨnaty myøøtꞌajtpy, jaꞌ ja ñɨja̱wɨwya̱ndɨp ti døꞌøn ja madya̱ꞌa̱ky jadeꞌen tyijpy, sudso ja yikja̱ꞌgyukɨ.