Search form

MARCOS 4:12

12jøts ja jadeꞌen kyawɨnma̱a̱ꞌnbya̱a̱ttɨt ku ja ti tjanɨwɨnmayɨdɨ, kaꞌap ja tmadoogukɨdɨt pønɨ sa̱ jaty ja yjayiknøjmɨdɨ, paty ɨdøꞌøn ja jadeꞌen yja̱ttɨ ku øts ja køꞌøm xkajanchja̱wɨdɨ, køꞌøm ɨdøꞌøn ñadyuñɨdɨ paty ja pyøky kyayikmaaꞌkxtɨt.