Search form

MARCOS 4:13

Ku ja Jesús tnɨgajpxy sudso døꞌøn yikja̱ꞌgyukɨt ku ja̱a̱ꞌy neppɨ ñijkxy

13Wɨnetnɨmts ja wya̱a̱ñ:

―¿Kaꞌap xja̱ꞌgyukɨdɨ yø ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky, sudsomts meets ja xjanchja̱ꞌgyukɨgyøxt jaduꞌuk ja ejxpajtɨn madya̱ꞌa̱ky?