Search form

MARCOS 4:15

15Jøts wɨna̱a̱gɨn ja̱a̱ꞌy jadeꞌendɨ ejxɨm ja tømt midi na̱xkɨda̱a̱jk jam tuuꞌbaꞌa̱m: yꞌamɨdoodujktɨp jaꞌ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, jøts ku ja jadeꞌen tmadowdɨ, wɨnets ja mɨkuꞌ ja jatyɨ ñɨmiñɨdɨ jøts ja pyøjkxyɨdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky midi ja wyɨnaty tø yꞌukjotøkɨyɨdɨ.