Search form

MARCOS 4:16

16Nayɨdeꞌen ja ja̱a̱ꞌy wɨna̱a̱gɨn nꞌukpɨkta̱a̱jkmaꞌant ejxɨm ja tømt midi na̱xkɨda̱a̱jk jam tsa̱a̱jotp: pyatmadoodɨp jaꞌ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky ñɨxyonda̱knɨ, jøts kumɨ kaꞌap ja tmɨmøkꞌettɨ,