Search form

MARCOS 4:17

17jadeꞌen ja yja̱ttɨ ejxɨm ja ariin yꞌa̱a̱ts aja̱wɨ kyaꞌityɨn; kaꞌap ja jeky tmɨꞌettɨ jaꞌagøjxp ku ja tkuꞌayoꞌomba̱a̱dɨdɨ ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky, wɨnets ja tmajtstuꞌuttɨ, kaꞌap ja tuꞌugyɨ tpadundɨ.